Bilance investic poskytuje na několika reálných příkladech  porovnání částek za teplo, které bytové domy popř. městské organizace platí při provozování plynové kotelny ( ať již vybudované nebo pouze provozované spol. REÚSS a.s. ) oproti částkám , které musí zaplatit při odběru tepla z CZT , popř. při změně provozovatele.

Srovnání ceny tepla z plynových kotelen a CZT Uh.Hradiště

Srovnání ceny tepla z plynové kotelny a CZT s kotlem na BIOmasu

Vyhodnocení provozu kotelen Města Kunovice

Vyhodnocení provozu plynové kotelny Tůně 848, UH