Ing. Silvestr Malušek                                                      
Vinohradská 287                                           
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice                

IČO: 415 99 331
DIČ: CZ 591 111 0194
Bankovní spojení: 5613300287 / 0100
KB Uherské Hradiště

Výpis z živnostenského rejstříku 

 

REÚSS ENERGETIKA a.s.
Vinohradská 287
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice

IČO: 277 07 644
DIČ: CZ 277 07 644
Bankovní spojení: 225621588 / 0300
ČSOB Uherské Hradiště

Výpis z obchodního rejstříku

E-mail: reuss@reuss.cz
  Ing. Silvestr Malušek
tel. 724 127 298
silvestrmalusek@reuss.cz
 
     
     
Pavel Smutný
tel. 602 174 261
pavel@reuss.cz 
Miroslav Hanáček
tel. 606 619 297
mira@reuss.cz
Ing. Petr Hrabal
tel. 602 773 126
hrabal@reuss.cz
 • dodávka a montáž ITN (RTN - rozdělovače topných nákladů)
 • dodávka a montáž bytových vodoměrů
 • termostatické ventily Danfoss
 • rozúčtování tepla a vody
 • servis ITN (RTN) a vodoměrů
 •  správa kotelen
 •  opravy, servis
 •  zajištění revizí a revizních zpráv
 •  školení kotelníků
 •  vyregulování topných soustav
 •  měřiče tepla Kamstrup
 • zpracování projektů měření a regulace
 • tvorba software, vizualizace
 • uvedení do provozu, zaregulování
 • dálková správa
 • opravy a servis
     
     
Lenka Matušová
tel. 774 565 306
lenka@reuss.cz 
Michaela Weiserová
tel. 774 565 304
michaela@reuss.cz
Martin Vavrys
tel. 720 077 319
martin@reuss.cz
 • fakturace
 • účetnictví
 • administrativa
 •  agenda kotelen
 •  evidence smluvních vztahu
 • montáž a servis RTN
 • zajišťování radiových odečtů
 • zpracování projektů