Naše nabídka
Produkt: METRA APATOR E-ITN 30
Kategorie: Indikátory s rádiovým odečtem

Popis produktu


  • Rádiový odečet – WALK -BY, vizuální odečet,
  • Životnost baterie 10 let plus rezerva
  • Přístroj je vybaven dvěma čidly ( na straně otopného tělesa a do prostoru)
  • Aktuální spotřeba ode dne odečtu
  • Roční odečet
  • Hodnota spotřeby ke dni odečtu ( standartně k 31.12.)
  • Ukládání loňského náměru a stavů měsíčních náměrů až 11 měsíců zpět
  • Ochrana proti nedovolené manipulaci – nedovolené otevření indikátoru je registrováno v paměti a zobrazí se na displeji
  • Rádiový přenos dat pomocí přenosného sběrače dat bez nutnosti vstupovat do místnosti s rozdělovači