Naše nabídka
Produkt: RÁDIOVÝ SYSTÉM SIEMECA AMR
Kategorie: Indikátory s rádiovým odečtem

Popis produktu


Bezdrátový systém pro dálkové odečítání spotřeby měřičů energie.

Komponenty systému Siemeca jsou:

 • Komunikační uzly - představují páteř odečtového systému
 • Rozdělovače topných nákladů
 • Elektronické měřiče tepla a chladu
 • Vodoměry
 • Impulzní adaptéry

Vlastnosti

 • Systém Siemeca AMR je založen na standardizované radiové technologii v kmitočtovém pásmu 868MHz.
 • Vyniká přímou instalací s jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství.
 • Může být přizpůsoben pro různé typy budov a různě rozsáhlé systémy.
 • Možnost integrace M-Bus přístrojů do radiového systému.
 • Dálkový odečty lze provádět po síti GSM nebo po jakékoli počítačové síti, např. v rámci kabelových televizních rozvodů.

Aplikace

 • Hlavní oblastí použití jsou objekty, kde je energie (teplo, voda, elektřina a plyn) dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.
 • Díky jednoduché instalaci radiového systému je vhodný u nových budov i při rekonstrukci starších objektů.

Výhody

 • Přínosy pro nájemníky: v bytech zůstává zachováno soukromí, protože při odečtech není nutné sjednávat přístup do bytů.
 • Přínosy pro správní firmy: snížení provozních nákladů, nedochází k chybám při zapisování údajů o spotřebě, jakákoliv porucha měřiče nebo jeho násilné poškození se při dálkovém odečtu včas projeví.